Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło nr 6 w Pruszkowie

Szef AK oddziału Pruszków Zdzisław Zaborski „Błyskawica”

życiorys

z-ca szefa AK oddziału Pruszków Barbara Ratyńska

Sekretarz AK oddział Pruszków Irena Horban –

 

 Adres siedziby i korespondencyjny:

Pruszków 05-800 ul Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

nip 525 157 06 60