https://www.viagrapascherfr.com/comment-se-procurer-du-viagra-sans-ordonnance/

21 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Pruszkowie na murze otaczającym dom przy ul. Armii Krajowej 11 uroczyście umocowano tabliczkę z kodem QR.
W budynku tym 27 i 28 marca 1945 roku zostało aresztowanych przez NKWD, a następnie uprowadzonych do Moskwy i sądzonych 15 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
Tabliczka została umocowana w rocznicę wydania wyroku, co nastąpiło nad ranem o godzinie 4.30 21 czerwca 1945 roku.
Tabliczka udostępnia obszerny opis tych wydarzeń.
Umieszczenie tabliczki w Pruszkowie rozpoczyna cykl oznaczania tabliczkami z kodem QR Miejsc Pamięci Armii Krajowej, znajdujących się poza granicami Warszawy. Miejsca te będą włączone do kolejnych edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.
W uroczystości brali udział reprezentanci:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: Łukasz Kudlicki – dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra
  • Rady Powiatu: Artur Świercz – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Zarządu Powiatu: Maksym Gołoś – Starosta, Krzysztof Rymuza – Wicestarosta oraz Ewa Borodzicz – Członek Zarządu Powiatu
  • Związku Strzeleckiego „Strzelcy Rzeczypospolitej”: Dariusz Jańczy – Komendant Główny
  • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prof. Marek Cieciura – Wiceprezes, twórca idei upamiętnienia Armii Krajowej tabliczkami z kodami QR i Maciej Jarosiński – Skarbnik

W uroczystości brał także udział członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelcy Rzeczypospolitej”: Strzelcy i Orlęta.
Uroczystość otworzył i powitał zebranych Maciej Jarosiński. Prof. Marek Cieciura poinformował o prowadzonej grze z podkreśleniem, ze Miejsce Pamięci AK w Pruszkowie jest pierwszym z lokalizacji wprowadzanych do „Patriotycznej gry komunikacyjnej”, które znajdują się poza granicami Warszawy.
Tabliczkę z QR kodem przykleili Maksym Gołoś i Łukasz Kudlicki. Uroczystość podsumował i zakończył Starosta Maksym Gołoś.
Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej” pod dowództwem mł. insp. Piotra Lewandowskiego oraz pocztu sztandarowgo Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
/M.C./

Fot. M. Lewandowski